Golden Circles Festival "De Verwondering"- Huisregels

Huisregels gedurende het evenement
Om de orde en veiligheid tijdens alle activiteiten op het festival Golden Circles en in de tenten te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels.
Ernstige overtredingen worden gemeld aan de politie.
Ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico.

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden.
 2. Het betreden van de optredens, waar kaartverkoop van toepassing is, is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
 3. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden geweigerd.
 4. Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.
 5. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.
 6. Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd.
 7. Voor uw en onze veiligheid wordt er preventief gefouilleerd. Niet meewerken betekent geen toegang.
 8. Roken in de tenten is verboden. Bij overtreding wordt de desbetreffende persoon erop aangesproken en zal hem of haar de toegang worden ontzegd. De eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen op de desbetreffende persoon worden verhaald. Roken is uitsluitend toegestaan buiten de tenten.
 9. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs op het evenementen terrein is ten strengste verboden. 
 10. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
 11. Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan festival en alle festiviteiten in de tent en op, het festival terrein.
 13. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.
 14. Gevonden voorwerpen kun je afgeven aan de bar of bij de muntverkoop.
 15. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorschade die je oploopt tijdens je bezoek aan het Festival evenemententerrein.
 16. Tijdens alle festiviteiten zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van de feesttent stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 17. Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.
 18. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan. 
 19. Consumpties moet u met muntjes betalen. 

Het is verboden om: 

 • te roken in de festivaltenten,
 • drugs, lachgas of vuurwerk in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen,
 • wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden voorhanden te hebben,
 • diefstal of vernielingen te plegen,
 • goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen),
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,
 • enig hinderlijk of aanstootgevend gedrag te vertonen,
 • discriminerende opmerkingen te maken,
 • door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren,
 • beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

 

 

Op de hoogte blijven van al het nieuws? Schrijf je dan hieronder in op de nieuwsbrief per mail!

Graag een geldig e-mail adres in vullen.
U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

golden circles logo def

Contact

Ruben Robijn BV

Tel: 026-3036390
E-mail: info@goldencircles.nl

Dijkgraaf 28
6921RL Duiven

Let op!
Dit is niet het adres van het Festival.

Festival Locatie

De Verwondering

Lochemsestraat 7
7396 PJ Terwolde

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.