Algemene Voorwaarden voor Golden Circles Bewustzijnscentrum
Host en eigenaar Golden Circles Bewustzijnscentrum te Duiven: Ruben Robijn
Host Golden Circles Festival 2024: De Verwondering

Hoewel we de voorkeur geven aan persoonlijk en menselijk contact met onze bezoekers, zijn deze voorwaarden te allen tijde van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Alle inschrijvingen, reserveringen en overeenkomsten bij Golden Circles Bewustzijnscentrum zijn onderhevig aan deze voorwaarden.
2. Door een inschrijving te voltooien, accepteer je deze voorwaarden.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen met Ruben Robijn.
4. Alle rechten die Ruben Robijn volgens deze voorwaarden heeft, gelden ook voor derden die door Ruben Robijn zijn ingeschakeld.

Artikel 2. Inschrijvingen en Reserveringen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Ruben Robijn kan prijzen wijzigen, met name op basis van wettelijke voorschriften.
2. Een overeenkomst is pas definitief na acceptatie door Ruben Robijn. Hij kan inschrijvingen weigeren of voorwaarden aan de deelname stellen.
3. Een bevestiging van je inschrijving wordt per e-mail verzonden naar het opgegeven adres. Ruben Robijn kan deze overeenkomst intrekken als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3. Tarieven en Betalingen
1. Alle tarieven zijn in euro's en inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn tijdelijk en afhankelijk van beschikbaarheid.
2. Betaling geschiedt via de methoden aangegeven op de website van Golden Circles Bewustzijnscentrum.
3. Indien tarieven stijgen na inschrijving, kun je deze annuleren binnen zeven dagen na kennisgeving.

Artikel 4. Toegang en Levering
1. De bevestiging van inschrijving wordt elektronisch geleverd binnen 1-3 werkdagen.
2. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Vertraging geeft geen recht op compensatie.
3. Als een evenement niet door kan gaan, wordt je hierover geïnformeerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. Inschrijvingen blijven eigendom van Golden Circles Bewustzijnscentrum totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 6. Intellectuele Eigendom
1. De bezoeker respecteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de content en materialen van Golden Circles Bewustzijnscentrum.

Artikel 7. Klachten en Aansprakelijkheid
1. Tickets en inschrijvingen kunnen in overleg door Golden Circles voor de koper worden geannuleerd.
2. Indien Golden Circles Bewustzijnscentrum niet aan verwachtingen voldoet, kan een klacht ingediend worden bij Ruben Robijn.

Artikel 8. Communicatie
1. Golden Circles Bewustzijnscentrum is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten in communicatie via internet of andere middelen.

Artikel 9. Privacy
1. Golden Circles Bewustzijnscentrum waarborgt de privacy van bezoekers conform de relevante privacywetgeving.

Artikel 10. Overmacht
1. Bij overmacht heeft Golden Circles Bewustzijnscentrum het recht om de uitvoering van inschrijvingen op te schorten of te annuleren zonder compensatie.

Artikel 11. Diversen
1. Inschrijvingen worden digitaal verstuurd naar het opgegeven emailadres.
2. Ruben Robijn kan strikte naleving van deze voorwaarden te allen tijde eisen.

Deze voorwaarden zijn bedoeld om een soepel verloop van Golden Circles Bewustzijnscentrum te garanderen. We kijken uit naar je deelname!

Op de hoogte blijven van al het nieuws? Schrijf je dan hieronder in op de nieuwsbrief per mail!

Graag een geldig e-mail adres in vullen.
U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

golden circles logo def

Contact

Ruben Robijn BV

Tel: 026-3036390
E-mail: info@goldencircles.nl

Dijkgraaf 28
6921RL Duiven

Let op!
Dit is niet het adres van het Festival.

Festival Locatie

De Verwondering

Lochemsestraat 7
7396 PJ Terwolde

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.